Rechtskundige Meningen Wet Werk en Zekerheid

Ontslag en wwzArbeidsrecht deskundigen hebben al diverse malen hun zorgen geuit over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De wet zoals die er nu ligt kan wel een paar puntjes op de i gebruiken. Verduidelijkingen en aanpassingen zijn nodig om de wet effectief te maken, nu schiet die, volgens geesteswetenschappers, vaak haar doel voorbij.

De Eerste Kamer heeft voordat ze de wet in behandeling heeft genomen een lijst samengesteld met 69 vragen aan de regering over de nieuwe wet.

Vragen gaan onder ander over de verplichte onderbreking van meer dan zes maanden. Die onderbreking zou bedoeld zijn om de werknemer te beschermen, maar ze zal er eerder toe lijden dat flexwerkers niet meer terugkeren. Zes maanden is een te lange periode om in de ww af te wachten, dus zal de werknemer naar een ander contract op zoek gaan, bij een andere werkgever.

Ook hier is de vraag of de investeringen van de werkgever gehonoreerd zullen worden. Maar ook de werknemer heeft tijd, moeite en geld gestoken in de trainingen en opleidingen van zijn tijdelijke werkgever. Ook die investering zal verloren gaan bij kortere contracten en een langere onderbreking.

De antwoorden
Het is aan de wetgever naar de praktijk te kijken en de wetgeving daarop aan te passen. Dat kan alleen wanneer er een goed contact bestaat tussen de werkgevers, arbeidsrecht specialisten en de wetgever. De antwoorden zijn te vinden in de praktijk, op de werkvloer van fabrieken en kantoren.

Deskundige hulp inschakelen

Heeft u als wekrgever (of werknemer) brandende vragen omtrent de Wet Werk en Zekerheid? Dan kunt u beter juridisch advies inwinnen om mogelijke toekomstige problemen te vermijden. Het ontslaan van personeel is nooit leuk. U doet er verstandig aan om hier een goede ontslagstrategie te ontwikkelen waarbij zowel uw werknemers alsmede u als werkgever zo goed mogelijk mee kunnen leven. De deskundig op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid is de OntslagSpecialist.nl. Via de website kunt u een gratis eerste consult aanvragen.